شرکت صنعتی روزوین

لاستیک EPDM برای درزبندی پنجره هایی که با پروفیل بدون لاستیک روزوین تولید شده اند استفاده می شود . لاستیک EPDM از لحاظ دوام در برابر شرایط آب و هوایی اعم از یو وی آفتاب ، رطوبت ، باران های نمکی و اسیدی و ... مقاومت خوبی از خود نشان می دهد . منظور از مقاومت عدم تغییر شکل و از دست دادن خاصیت ارتجاعی خود است .