شرکت صنعتی روزوین

پروفیل روزوین به جهت سهولت در مونتاژ بخصوص در تولید پروژه‌های سری دارای امکان لاستیک سرخود هستند. اما با توجه به کیفیت بالای پروفیل روزوین، تهدید کیفیت پنجره ساخته شده با این پروفیل به همراه لاستیک سرخود TPVبنظر مناسب نمی‌آید. پس باید چه کنیم؟ برای حل این مشکل که مشتریان هم بتوانند از امکان استفاده از لاستیک سرخود و هم عدم افت کیفیت درزبندی پنجره بهره‌مند شوند ، مهندسین روزوین درمرکز توسعه و تحقیقات روزوین اقدام به طراحی سیستم خاص برای تولید این لاستیک ها نموده اند . دراین سیستم بجای استفاده از لاستیک TPV خریداری شده ، لاستیک درزبندی همزمان با تولید پروفیل تولید و متصل به پروفیل می‌گردد. اما مزیت این روش چیست؟ اول این که فرمول گرانول لاستیک بر ما پوشیده نیست و این گرانول توسط خود کارخانه و مرکز توسعه و تحقیفات روزوین فرموله شده و مواد اولیه آن همچون مواد اولیه پروفیل از مرغوبترین برند‌های دنیا تهیه می‌گردد. ثانیا که لاستیک درزبندی بصورت فیزیکی کامل و شیمیایی خفیف به پروفیل متصل می گردد ، مزیت این اتصال در این است که لاستیک به هتگام برش پروفیل سر نمیخورد و کوتاه و بلند نمیشود مشکلی که به وفور در لاستیک های TPV رخ می دهد . و در نهایت با توجه به این که طرح مقطع لاستیک شکل بخصوصی دارد در حفظ شکل و عدم دفورمگی لاستیک در باز و بسته شدن های متمادی جلوگیری مینماید .