پروفیل‌های سری برلیان و سولاس روزوین مجهز به کفی آلومینیومی اختصاصی هستند. واحد توسعه و تحقیقات روزوین کفی آلومینیومی را برای استفاده در مکان‌های پر رفت و آمد طراحی و تولید نموده است. طراحی ویژه این مقطع پروفیل زیبایی بی‌نظیری به درب‌های ساخته شده می‌دهد.