پروفیل‌های ملقب به سری 6000 برلیان روزوین که درواقع سری 60 میلی‌متر 4 کاناله روزوین هستند. این پروفیل‌ها مطابق با استاندارد RAL GZ 716A آلمان طراحی و تولید شده‌اند .