واحد توسعه تحقیقات روزوین همواره از آغاز فعالیت خود در راستای دانش افزایی، توسعه و افزایش کیفیت محصولات کارخانه فعالیت های بسیاری نموده است. درراستای افزایش کارایی و به اشتراکگز گزاری دستاوردها این مرکز عضو رسمی مرکز فرآیند پلاستیک پیشرفته دانشگاه تربیت مدرس شده است و دستاورد این همکاری توسعه سیستم پروفیل کشویی سری 110 کامفورت روزوین بوده که با نام سری جدید کامفورت سوپر دولوکس روانه بازار خواهد گردید.