از تمامی همکاران و مشتریان محترم جهت بازدید از غرفه روزوین مورخه 13 الی 16 بهمن ماه 1396 واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38 دعوت به عمل می آید. حضور شما  سبب افتخار و دلگرمی خواهد بود.