تکنولوژی RGI، نوار درزبندی مخصوص و منحصر بفرد پروفیل های روزوین می‌باشد که برای اولین بار درایران با سیستم تولید Pcex تولید و عرضه می شود. مواد اولیه استفاده شده در تولید نوار از بهترین افزودنی‌های حال حاضر دنیا می‌باشد. با توجه به تعهد روزوین در ارتقا دائمی محصولات این نوار درزبندی به ظور اختصاصی از سال 1396 بامواد اولیه آروماتیک تولید و عرضه خواهدشد و از نمونه مفهومی آن در نمایشگاه درب و پنجره رونمایی خواهد شد.